.

De Sustainable Transformatiemanagers van Firm of the Future zijn experts op het gebied van sustainable strategieën, bio-based innovatie en veerkrachtige organisaties. Wij sturen op gedrag en helpen u met uw klimaatdoelen. Waar in en vooral wanneer te investeren? Wij begeleiden sustainable transformatietrajecten en helpen u graag op weg naar de toekomst.

Wij helpen u bij een duurzame transformatie

Is uw organisatie klaar voor de toekomst? In een samenleving die in een hoog tempo maatschappelijke en economische veranderingen doormaakt, is de behoefte aan nieuwe businessinzichten groot. Wij bieden u ondersteuning op het gebied van:

SDG-Dashboard

info@firmofthefuture.nl | 12 juni 2017

De Sustainable Development Goals vragen om nieuwe stuurinformatie. Op welke KPI’s stuurt u en hoe dragen deze bij aan de SDG’s.  Welke indicatoren van de Verenigde Naties passen bij uw organisatie, eenduidigheid in het algemene belang!

Read more

Gedrag

info@firmofthefuture.nl | 12 juni 2017

Zelforganisatie, klaar voor de Z-generatie, doorstromingsvraagstukken, managementstijl veranderingen, veranderen op individueel niveau, thema’s die in iedere organisatie voorkomen. Transformeren betekent sturen op gedrag.

Read more

Klimaatplan

info@firmofthefuture.nl | 12 juni 2017

Duurzaamheid, SDG’s, duurzame inzetbaarheid, CO2 footprint, biobased productontwikkeling, LCA/LCC, proces optimalisatie vraagstukken en GRI / Integrated Reporting (<IR>), de COMBconomy (de opvolger van de circulaire economie) komt eraan. Is uw organisatie er klaar voor?

Read more

Wij geven advies en leveren expertise

Wij helpen organisaties toekomstbestendig te worden en geloven vooral in de balans tussen strategie, innovatie en organisatie. Bij onbalans kan de continuïteit in gevaar zijn. Ons advies is gebaseerd op bevindingen omtrent trends, gedrag en sustainability. Ons plan van aanpak inclusief de geschatte investeringen en baten zorgen ervoor dat uw organisatie in balans toekomstbestendig wordt. Daarnaast begeleiden wij deze verandertrajecten en coachen uw medewerkers in hun mobiliteit. Natuurlijk kunt u ook zelf aan de slag, wij verzorgen ook opleidingen en train-de-trainer concepten.

Biomimicry Consultancy

info@firmofthefuture.nl | 12 juni 2017

Biomimicry Consultancy helpt organisaties bij vraagstukken op het gebeid van strategie, innovatie, transformatie en sustainability. Tijd voor een nieuwe aanpak, wij helpen u graag met onze unieke propositie.

Read more

Biomimicry Centre

info@firmofthefuture.nl | 12 juni 2017

Biomimicry Centre is ons opleidingsinstituut en een erkende PE-instelling op het gebied van natuurlijk veranderen, sustainability en innovatie. De toekomst vraagt om een andere aanpak, ons opleidingsinstituut helpt u om bij te blijven bij de laatste ontwikkelingen.

Read more

Firm of the Future 3.8

info@firmofthefuture.nl | 21 juni 2017

Firm of the Future 3.8 geschreven door Els Martijn neemt u mee naar de toekomst en laat ik u zien wat er benodigd is om een veerkrachtige, wendbare en innovatieve organisatie te worden.  Transformeren door te leren van de natuur.

Read more

Waarom Firm of the Future?

Wij zijn transformatiemanagers met een bedrijfskundige, economische, commerciële en technische achtergrond. De mens staat bij ons centraal. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en hebben een duidelijke visie op de toekomst en hoe daar te komen. Door onze achtergrond zijn wij daarnaast als geen ander in staat om de kosten en baten goed tegen elkaar af te wegen. Wij of onze partners helpen u graag verder in deze snel veranderende tijden. Change to Succeed: Joost Brouwer, Marije Groen in ‘t Wout en Els Martijn